by Tom Haviv, translated by Reut Ben Yaakov, translation editing by Liron Alon

סולם / תום חביב
תרגום: רעות בן יעקב
עריכת התרגום: לירון אלון

1.

איך
סיפור
נשבר?

לא אם
מפרקים אותו
לגורמים
(או מפוררים אותו)

אלא אם

מספרים
ושוב מספרים

ושוב מספרים.

הסיפור
הוא
קשת
הוא מיתר
הוא רשת
שנושאת את משקל
הפרי שנשר
מעצים עתיקים –
והיא לא יכולה לשאת עוד.
אני מתעורר בשמיכה
של צליל ואור
בעיירה מרוחקת אשר בה
הסיפור על מי הבעלים של מה
הסיפור על מי לקח מה
מסופר ומסופר שוב
עד שהסיפור נשבר
בטווח שמיעה
והנפש נאטמת.

2.

אתה
עומד
בְּשדה
הקרקע
רטובה
מגשם כבד
שרק עכשיו
חלף

*

אתה
ברכבת
בדרך לעבודה
הספר
התבלה
אך עוד לא
נפתח

*

אתה
טס
הביתה
ראש על
חלון

*

אתה
אוכל
ארוחת ערב
עם
חבר ותיק

*

אתה
מכין
את המילים
כדי לספר
את אותו
סיפור
והוא
נשבר

*

בַּשדה
הסיפור
חוזר אליך
כוכב: שבור-נוצץ-קטוע -שָׁר
בשפה
שאינך מזהה
אם זו
בכלל שפה
מדוברת איפשהו?

*

אתה
מדבר
עם אהובה
חדשה
והוא נשבר

*

הוא נופל
נופל
כמו
סולם
שבעטו בו
מן החלון

(מה שאי אפשר לדבר עליו, על אודותיו יש לשתוק)

האם זכור
לך
היכן
נותרנו
שנינו
עומדים?

*

אתה מתקומם
החייל
מעקם
את ידיך
את מילותיך
אתה צועק
מילה?
הוא צועק
מילה?
דבר לא נבנה
הסיפור נשבר

*

אמא שלך
מספרת לך
סיפור

לפני שבכלל
יכולת
להבין את
משמעותו
הסיפור
נשבר

3.

באיזה שלב

במהלך

סיפורו

הסיפור –

נשבר?

על ידי השיניים, הלשון, החך, הפה?

העובדות המצטברות

נשברות

הוודאויות הנלחשות

נשברות

ההתנצלות המכופפת אפיים

נשברת

הטיעון החד

נשבר

בשנת 1945 האמריקאים שחררו

נשבר

בשנת 1948 נחתנו

נשבר

הסיפור התחיל ב

איסטנבול

נשבר

הסיפור התחיל ב

סלוניקי

נשבר

אושוויץ

נשבר

קורדובה

נשבר

עזה

נשבר

ירושלים

נשבר

4.

ואז כשהוא נשבר

שתיקה
פחד / מבוכה
קנאה / ייסורים

השקר איננו כבר מתכופף

השקר נסדק, אינו גמיש עוד

נשבר

אנחנו כאן בגלל

נשבר

הם מתנהגים ככה בגלל

נשבר

הם מציתים אש

נשבר

הגורל שלנו הוא ל

נשבר

אנחנו זכאים למקום הזה

נשבר

זאת דרכו של אדם לשרוד

נשבר

זאת הדרך שבה למדנו לשרוד

נשבר

זאת הסיבה שבגללה הם שונאים אותנו

נשבר

זאת פשוט התרבות שלהם

נשבר

כאשר הסיפור שסיפרו לך

נעשה שברירי

ואז נשבר / בֶּנְדִיגַה / נשבר / אַכְּבַּר

נשבר

5.

השדה
מתעבה
ונהיה יער
החייל

מוליך אותך
אל מחוץ לשיר

הוא מצביע קדימה
שם ממול
אתה לא תמצא כלום
לא תשובות
לשאלות שלך
לא חיי שפע
לא קהילה

אני ממליץ לך ללכת לשם

משום שגם אני באתי משם

הבית.

6.

כמה זמן אתה כבר מספר את הסיפור הזה?

החייל דוחק.

מילדות,

אני אומר

הם סיפרו אותו אפילו
לפני
שנולדתי

למה דווקא הסיפור הזה?

אינני היחיד

רגש האשם

נשבר

האם זו
אמונה
או האם זה
גורל בלתי נמנע?

מאיפה אתה? וור אר יו פרום?

שואל החייל.

[אנחנו ממשיכים לצעוד יחד עוד | אנחנו חשים זה בחום גופו של זה]

7.

אתה מדבר
עם אהובתך
והמילים מתפצחות
על הצירים
חסר זהירות – דיברת
שוב – זה אותו
סיפור – דבר לא השתנה
ותחת משקל אפסי
כל מילה נשברת

(אם כבר לא מספרים
אותו, האם הוא לא נשבר?
האם הוא יירקב?)

הקיום

נשבר

האמון

נשבר

האליבי

נשבר

הפגר

נשבר

(זבובים מתאספים על שריונו של חגב,

טוחנים לכדי עשב

— הנמלה נושאת נמלה קטנה על גבה, חומר

גלם עכשיו, נושאת אותה מטה.)

(האומה

נשברת)

המלחמה הצודקת

נשברת

ההיסטריה

נשברת

השאלה

נשברת

התשובה

נשברת

החברות

נשברת

התשוקה

נשברת

המסקנה

נשברת

תכנית הלימודים

נשברת

השירה

נשברת

הכיתה

נשברת

הנוסחה לחישוב

נשברת

הערמומיות

נשברת

קהות החושים

נשברת

חלות החוקים

נשברת

האנליזה

נשברת

העוצמה

נשברת

חומת המצור

נשברת

היד

נשברת

הדממה

נשברת

הסכנה

נשברת

ההסכמה

נשברת

הפסקת האש

נשברת

התפילה

נשברת

השבת

נשברת

הכוונה

נשברת

השושלת

נשברת

ההיסטוריה

נשברת

המחויבות

נשברת

האֲמָנָה

נשברת

הפחד

נשבר

הבושה

נשברת

הצער

נשבר

החמלה

נשברת

האבל

נשבר

הסולם

נשבר

8.

האם הם נשברים כמערכת כוכבים?

(או באופן אלים יותר:
סרפדים בכתר או
נשקי-רקיע)

האם הם נשברים, בעודם נופלים אל
כדור הארץ – גבישים של
חביבות – עכשיו
שהם כבר לא מסופרים
ומסופרים, ומסופרים, ומסופרים
(את המסופר אין להשיב)

אנחנו מאפשרים לאבל לגבור עלינו

אנחנו מאפשרים לצער לזלוג מאיתנו כמו גשם

אנחנו מאפשרים לצער לזלוג מאיתנו כמו גשם

אל תוך החורבן
המזין
את הארץ – ואז

מאפשר לחיים חדשים לנבוע בעדינות

(לאט, לאט)

לבסוף

האדמה

שרה כאשר
אנחנו מאפשרים למה שנשבר
לשוב לחזקתה.